Alnakka.net:Ordliste - B

Frå Alnakka.net
Ordliste
  A     B     C     D     E  
  F     G     H     I     J  
  K     L     M     N     O  
  P     Q     R     S     T  
  U     V     W     X     Y  
  Z     Æ     Ø     Å    
Andre retningslinjor
 • ei bakels
 • eit bakelsjarn, bakelsjarnet; fleire bakelsjarn, alle bakelsjarna
  Dativ eintal: ått di bakelsjarna; dativ fleirtal: ått all(om) di bakelsjarnom.
 • ei bakelsplate, bakelsplata; fleire bakelsplator, alle bakelsplatone
  Dativ eintal: ått di bakelsplaton; dativ fleirtal: ått all(om) di bakelsplatom.
 • Mal:Ordliste bakka
 • å begynna, begynner, begynte, har begynt
 • ein begynnelse, begynnelsen; fleire begynnelsar, alle begynnelsane
  Dativ eintal: ått di begynnelsa; dativ fleirtal: ått all(om) di begynnelsom.
 • behøvelig; behøvelige adj.
 • Mal:Ordliste bekk
 • Mal:Ordliste bekkerlam
 • Mal:Ordliste bekre
 • Mal:Ordliste bett
 • Mal:Ordliste bil
 • ein bjørn, bjørnen (dativ ått di bjørna); fleire bjørnar, alle bjørnane (dativ ått all(om) dei bjørnom)
 • Mal:Ordliste bjørnafar
 • Mal:Ordliste bjørnahi
 • å bli, blir, vart, har vorte; blivande
 • Mal:Ordliste blogg
 • Mal:Ordliste bok
 • ein botn, botnen; fleire botnar, alle botnane
  Dativ eintal: ått di botna; dativ fleirtal: ått all(om) di botnom.
 • botnlaus, botnlaust; botnlause adj.
 • breid, breidt; breide; breidare; breidast adj.
 • Mal:Ordliste breidd
 • å brenne, brenner, brente, har brent; brennande
 • å brinne, brinn, brann, har brunne; brinnande
 • ei brok, broka, fleire brøker, alle brøkerne
  Dativ eintal: ått di broken; dativ fleirtal: ått all(om) di brokom.
 • eit brott, brottet; fleire brott, alle brotta
  Dativ eintal: ått di brotta; dativ fleirtal: ått all(om) di brottom.
 • å bruke, brukar, bruka, har bruka; brukande
 • Mal:Ordliste bryggje
 • ei bygd, bygda, fleire bygder, alle bygdene
  Dativ eintal: ått di bygden; dativ fleirtal: ått all(om) di bygdom.
 • ei bygdabok, bygdaboka, fleire bygdabøker, alle bygdabøkerne
  Dativ eintal: ått di bygdaboken; dativ fleirtal: ått all(om) di bygdabokom.
 • ei bygning, bygninga; fleire bygningar, alle bygningane
  Dativ eintal: ått di bygningen; dativ fleirtal: ått all(om) di bygningom.
 • ei bøn, bøna; fleire bøner, alle bønene
  Dativ eintal: ått di bønen; dativ fleirtal: ått all(om) di bønom.
 • eit børdtre, børdtreet (dativ ått di børdtrea); fleire børdtre, alle børdtrea (dativ ått all(om) dei børdtreom)
 • Mal:Ordliste bøtte
 • Mal:Ordliste bål