Alnakka.net:Islām

Frå Alnakka.net
 Retningslinjor 
Norsk · English
Brukarar
Personvern
Opphavsrett
Emne
Synsvinkel
Skrivemåte

Hugs allveg på at artiklane skal vara skildrande (beskrivande) heller enn forkynnande. Artiklane skal ikkje vara generelt polemiske for eller mot islām.

Ekstreme ideologiar som militant islamisme og antisionisme på den eine sida og antiislamisme på den andre blir ikkje godtekne som ideologisk utgangspunkt for artiklane.

Retningar og perspektiv

Hovudperspektivet er liberal og moderat islām, inkludert liberal til moderat sjiʕah-islām og sunni-islām så vel som retningar som sufisme og aḥmadiyyā.

Ordval og skrivemåte

Klassisk arabisk og urdū i tradisjonell filologisk transkripsjon blir føretrekt framføre tyrkisk transkripsjon.