Alnakka

Frå Alnakka.net
«Alnakka» i ordlista
ein alnakka, alnakkan (dativ ått di alnakkå); fleire alnakkar, alle alnakkane (dativ ått all(om) dei alnakkom)

Ein alnakka (n.dial. alnakka, alnakke; sv.dial. alnacka) eller ein almanakk(a) (nyn./bm. almanakk; da. almanak; sv. almanacka) er ei årbok med tabellinformasjon om årssyklusen og annan grunnleggande informasjon om naturfag, historie, kultur og/eller geografi. Sjølve ordet al(ma)nakk(a) vart utbreidd i Europa gjenom boka Kitāb al-manākh, som vart skreven på 1200-talet av den marokkanske matematikaren og astronomen Ibn al-Banna al-Marrakushi.

Almanakk for 1963, Trøndelags-utgåva (dvs. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Nordmør og Romsdal).