Al-Qur’ān

Frå Alnakka.net
Islām
Kruszyniany Mosque.jpg
Skrifter og lovar
al-Qur’ān
(Koranen)

Ḥadīth - Sunna
súrah - fiqh - fatwa
sharíah - hisba
Dei fem søylone
sjahādah (truvedkjenning)
salah (bøn)
zakāt (almisser)
ramadān (fastemånaden)
haddj (valfart til Mekka)
Helige plassar
Mekka - Medina
Al-Quds (Jerusalem)
Nadjaf - Karbala
Sakralbygg
moské - minaret
mihrab - qiblah
Ka’abah
Geistlege
muaddhin - imam
mullah - ayatollah
mufti
Sentrale personar
Muhammad
Aisja - Ali
følgjesveinene til Muhammed
profetar i islām
Merkedagar
Hidjra
Det muslimske året
aid ul-fitr
aid ul-adha
(aid al-kabir)
ʕāsjūrāʕ - arbaʕín
Andre søylor i islām
djihād
Retningar
Sunniskular:
Madhhab: hanafi - hanbali
djafari - maliki - shafi'i
Kalam: asjari - djabriyya
maturidi - murdjiti - mutazili
qadariyya

Sjíʕahskular:
ithna asjaria - ismailiyah
zaiddiyah - alawi - alevi

haridjisme:
sufri - azraqi - ibadi
Andre rørslor:
sufisme - wahhabisme
salafisme
liberal islām
aḥmadiyyā - zikrisme
Nation of Islam
5%-nasjonen
druzisme - yezidisme
Ei side i ein andalusisk koran

Al-Qur’ān (arabisk القرآن), oftast kalla Koranenskandinavisk, er den helige skrifta i islām. Ho består av profeten Muḥammad sine openberringar.

Al-Qur’ān består av 114 suraer (kapittel), og dei er ordna slik at dei lengste suraene kjem først og dei kortaste sist, med unnatak av den korte første suraen, som er ei sentral bøn i islām.

För dei truande er al-Qur’ān Guds ord i bokstavelig meining, ein kopi av ei himmelsk bok «nersendt» til Muḥammad gjenom openberringar. Al-Qur’ān er skreven på arabisk, og omsettingar blir ikkje rekna som helige, men som tolkingar av al-Qur’ān.

Al-Qur’ān på andre språk

Ein förskjell mellom kristendommen og islām er at dei kristne omsett Bibelen til så mange språk som mulig, medan arabisk har ein spesiell status i islām. Omsettingar av al-Qur’ān har derför komme i stand utaför dei vanlege religiøse kanalane.

Al-Qur’ān på skandinavisk

Al-Qur’ān vart utgjeven på arabisk og bokmål av Universitetsforlaget i 1980, omsett av Einar Berg.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Koranen» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.