Ahkām

Frå Alnakka.net

Som eit islamsk omgrep refererer ordet ahkām (arabisk أحكام, fleirtal av حكم) til gradene av godkjenning som gjerningar blir klassifiserte etter i islamsk lov, utleidd frå tolkingar av al-Qur’ān og sunnah).

Det er fem grader av ahkām — sortert frå best til verst:

  1. wadjib — pålagt
  2. mustahabb — bra/tilrådd, men ikkje pålagt
  3. mubah — verken spesifikt bra eller spesifikt dårlig
  4. makruh – dårlig/frårådd, men ikkje forbode
  5. muḥarram, forbode (ḥarām)

I tillegg refererer ordet ḥalāl til det som er lovlig og tillate.

Pekarar


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon