Španělská synagoga

Frå Alnakka.net
Španělská synagoga
Foto:Chmee2, mai 2007.

Španělská synagoga (Mal:Tsj.) eller Spanische Synagoge (ty.), det vil seie ‘Den spanske synagogen’, er ein tidlegare synagoge i bydelen Josefov i Praha i Tsjekkia. Španělská synagoga, bygd 1868, er den nyaste av alle synagogane innaför området til den gamle Prager Judenstadt. Trass namnet er detta ein asjkenazisk synagoge; namnet kjem av bruken av nymaurisk arkitektur.

«Arón kódesj» (Hekhál) og «bimá» (tebá) i austenden av synagogerommet.
Foto: «Adrigu»
Orgelet i Španělská synagoga.
Foto: «Adrigu»


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon