Pitesamiske stadnamn

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
Pitesamisk namn Norsk namn Kategori Kommune
Buvda Bodø by Bodø kommune
Silldevárre Sildfjellet fjell Bodø kommune
Dælmma Tverråfjellet fjell Beiarn kommune
Riebevágge Tollådalen dal Beiarn kommune
Tjårro Ryggen ås Beiarn kommune
Váhtjamtjåhkkå Simletinden fjell Beiarn kommune
Váhtjamjåkjiehkke Simlebreen isbre Beiarn kommune
Vuomavárre Skogfjellet fjell Beiarn kommune
Sulisjælbmá/Sulidælbmá Sulitjelma - Fauske kommune
Dahtar - - Saltdal kommune
Dahtartjåhkkå Toppfjellet fjell Saltdal kommune
Dahtarvágge - dal Saltdal kommune
Dibunjåhkå Dypenåga elv Saltdal kommune
Dibuntjahtsa - - Saltdal kommune
Dibuntjåhkkå - fjell Saltdal kommune
Dibunvágge Dypendalen dal Saltdal kommune
Fiellájåhkå - bekk Saltdal kommune
Gávaktjåhkkå - fjell Saltdal kommune
Gietsemasvárre Storfjellet fjell Saltdal kommune
Lińńgágurra - - Saltdal kommune
Lińńgáguovddel - - Saltdal kommune
Lińńgágurájávrásj - - Saltdal kommune
Luonosvágge Lønsdalen dal Saltdal kommune
Luonosjåhkå Lønselva elv Saltdal kommune
Nuorttasávllo Nordre Saulo fjell Saltdal kommune
Sávllo Solvågfjellet fjell Saltdal kommune
Sávlojávrre Solvågvatnet vatn Saltdal kommune
Strájdasbáhkko - li Saltdal kommune
Strájdasgielas - - Saltdal kommune
Strájdasjavrre - vatn Saltdal kommune
Strájdasjåhkå Straitasbekken bekk Saltdal kommune
Alep Visskisjávrre Vestre Viskisvatnet vatn Saltdal kommune
Lulep Visskisjávrre Austre Viskisvatnet vatn Saltdal kommune
Vadnjaltjåhkkå Rundhaugen fjell Saltdal kommune
Vanásgájsse Båtfjellet fjell Saltdal kommune
Visskisnjunnje Viskisnasen fjell Saltdal kommune
Visskistjåhkkå - fjell Saltdal kommune
Visskistjårrå Viskisfjellet fjell Saltdal kommune
Personlige verkty