Pitesamisk–lulesamisk–norsk ordliste

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
Pitesamisk
 1  Generelt
 2  Historie
 3  Lydlære
 4  Formlære
 5  Setningslære
 6  ORDLISTE
tid • reindrift • landbruk • fiske • kunst/handverk • folk
 7  Bibliografi

På den her sida finn du ein tabell som du kan sortere etter valfri kolonne. (Klikk på symbolet etter kolonneoverskrifta i den kolonnen du vil sortere etter.) Det betyder at du kan bruke sida som pitesamisk–norsk ordliste, norsk–pitesamisk ordliste, lulesamisk–norsk ordliste, norsk–lulesamisk ordliste, pitesamisk–lulesamisk ordliste, lulesamisk–pitesamisk ordliste og så vidare. Ordförrådet her er ikkje stort foreløpig. Nokka pitesamisk–norsk eller pitesamisk–svensk ordbok finst ikkje enno, men eit ordboksprosjekt under ledelse av Nils Henrik Bengtsson er godt i gang.

Pitesamisk Lulesamisk Norsk Gruppe
dån dån du småord
mån mån eg småord
såmes soames nån (nokon, noen) småord
bær beru ~ bera ~ bere berre (bare) småord
ahte ahte at småord
birra birra om, kring småord
ja ja og småord
áj ___ áj ___ goappátjaga ___ ja ___ både ___ og ___ småord
jala jali ~ jalá ~ jale ~ jalik eller småord
juhko ___ jala ___ juogu ___ jalá ___ enten ___ eller ___ småord
gåkte ~ gåktes gåkte ~ gåktes kossen småord
maktes makta ~ makte ~ maktas ~ maktes kossen småord
gæjdno (gen. giejno) gæjnno (gen. gæjno) veg
Vuodna (gen. Vuona) Vuodna (gen. Vuona) Norge geografi
gåbdes (gåbddá-) goabdes (goabddá-) runebomme f. kultur
nåjdde (gen. nåjde) noajdde (gen. noajde) noaide, trollmann kultur
basset (ss/s) basset (ss/s) steikje v. mat og drikke
gåhte (gen. gåde) goahte (gen. goade) kåte f.
almatj almasj, almatj-
ulmusj, ulmutj-
menneske n.
lådde (gen. låtte) lådde (gen. låtte) fugl m. naturbruk
várre (gen. váre) várre (gen. váre) fjell n. natur
tjáhtse (gen. tjátse) tjáhtje (gen. tjátje)
tjáhtse (gen. tjátse)
vatn natur
ráffe (ff/f) ráfe fred m.
njissjkom sjnjissjkom grindvev, vevskeid (för veving av band) handverk
gáptte (ptt/pt; á/æ) gáptte (ptt/pt)
gábdde (bdd/bd)
kofte handverk
gahper gahper trad. samisk huve handverk
vuolle (gen. vuole) vuolle (gen. vuole) joik kultur
rássjo (gen. rásjo) rássjo (gen. rásjo) regn natur
giehta (gen. gieda) giehta (gen. gieda) hand; arm
sábme (gen. sáme) sábme (gen. sáme) same kultur
bærdna (gen. bierna) biernna (gen. bierna) bjønn, bjørn naturbruk
båtsōj (gen. buhtsu) boatsōj (gen. boahttsu) rein, reinsdyr naturbruk
miesse (gen. miese) miesse (gen. miese) reinkalv naturbruk
hærgge (gen. hierge) hiergge (gen. hierge) reinokse (særl. kastrert, til trekk- eller kløvdyr) naturbruk
tjielastit tjielastit hoppe, å hoppe
nælggomin (mån lev n...) nielgen svolten, hungrig (eg er s...) mat og drikke
gåjhkåmin (mån lev g...) gåjkkåmin (g... lev) tørst (eg er t...) mat og drikke
kåhppå (gen. kåhpå) kåhppå (gen. kåhpå)
gåhppå (gen. gåhpå)
kopp mat og drikke
bæbbmo (gen. biebmo) biebbmo (gen. biebmo) mat mat og drikke
bæjvve (gen. biejve) biejvve (gen. biejve) dag
lådde (gen. låtte) lådde (gen. låtte) fugl naturbruk
låddatj småfugl, liten fugl naturbruk
bårråt (-r-) bårråt (-r-) eta, å eta mat og drikke
hær’rá (gen. hærrá) hær’rá (gen. hærrá) prest; herre kultur
lánnda (gen. lánda) lánnda (gen. lánda) land geografi
bæjvve (gen. biejve) biejvve (gen. biejve) dag
Sulisjælbmá
Sulidælbmá
Sulisjielmmá Sulitjelma geografi
káffa (gen. káfa) káf’fa (gen. káffa)
káffa (gen. káfa)
gáf’fa (gen. gáffa)
gáffa (gen. gáfa)
kaffe mat og drikke
Buvdda (gen. Buvda) Bådåddjo (gen. Bådådjo) Bodø geografi
Personlige verkty