Midt-Norge

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
Landsdeler
i Norge

Landsdeler i Noreg.png

Kart over Midt-Norge

Midt-Norge er ein norsk landsdel som omfattar trønderfylka Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, i tillegg til Møre og Romsdal fylke, særlig Nordmør og Romsdal, og til tider sørlige deler av Nordland fylke. Historisk sett har landsdelen bakgrunn i den rettslige einheita Frostating lagdømme, som inkluderer Trøndelagsfylka og heile Møre og Romsdal fylke, og den geistlige einheita Nidaros bispedømme, som inkluderte Trøndelagsfylka, Nordmør og Romsdal fram til Møre bispedømme vart oppretta i 1983.

Samarbeidsorganet Byer i Midt-Norge (BIMN) inkluderer byane KristiansundNordmør; Røros, Orkdal og Trondheim i Sør-Trøndelag; og Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos i Nord-Trøndelag.

Innhaldsliste

Historie

Historia Norvegiæ fortel i kapitlet «Sjølandet»:[1]

([...] Gulatingslag [...] skyt seg fram til den øya som heiter Midja [...]) Det tredje lagdømet heiter Trondheim; det er ein fjord med trongt innlaup, men rømer åtte fylke i dei vide gøymslesekkene sine, og tre er utanfor, så det blir elleve i saman.

Vidare heiter det i kapitlet «Yngling-kongane i Svitjod» i samma boka:

Den gamle norske kongsætta har oppkoma si frå Svitjod, — det er der som dessutan Trondheimen er folkesett ifrå, hovudlandet i Noreg.

Offentlig administrasjon

Felles for Trøndelag og Møre og Romsdal

Anna inndeling

Organisasjonar

Trussamfunn

Næringsliv

Litteratur

  • Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 : en liste over de forskjellige lensherrer, lagmenn, borgermestre, rådmenn, byfogder, tollere, fogder, sorenskrivere etc som var i funksjon i Midt-Norge i tiden 1536-1660. [Trondheim] : Svein Tore Dahl, 1999.

Fotnotar


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Midt-Noreg» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. För ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. För ei liste over bidragsytarar til denna versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denna sida.
Personlige verkty