Kulturmøte

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

Kulturmøte er, enkelt sagt, møte mellom to separate kulturar. Omgrepet kulturmøte blir ofte bruka om møte mellom olike folkegruppor eller nasjonar. Eit kulturmøte fører gjerne til at kvar kulturelle part blir påverka tå den andre parten i større eller mindre grad. I eit fruktbart kulturmøte blir delkulturen til kvar part gjort rikare.

Som akademisk studium er kulturmøte ein tverrfagleg disiplin som kan inkludere folkeminne, religionskunnskap, sosiologi og fleire andre fag. Høgskulen i Volda tilbyd eit mastergradsprogram i kulturmøte.[1]

Fotnotar

Kjeldor

Sjå òg

Arbeid pågår.

Den her sida / det her avsnittet
er under arbeid.
Meir innhald er på veg.

This page/section
is being worked on.
More contents are under way.

Personlige verkty