Kirkje

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
For kirkja som kulturell, andeleg og administrativ institusjon, sjå Kirkjesamfunn.

Kristendom
Ylikiiminki Church, Finland.jpg
Skrifter
Den kristne bibelen
(GT – NT)
Merkedagar
Det kristne året
advent - jul
faste - påske
pinse - olsok
bots- og bededag
hausttakkefest
helgemesse
Livssyklus
dåp - konfirmasjon
ekteskap
død - gravferd
Bøner
«Fader vår»
nattverd
Daglegliv
søndag - sabbat
kirkje - prest
Personar
Jesus - Maria
Paulus
Inkvisisjon
inkvisisjon
Spania - Portugal
auto da fé
limpieza de sangre
Retningar
Trinitarisme:
ortodoks - katolsk
anglikansk
presbyteriansk
luthersk - baptisme
adventisme
Unitarisme og
judaiserande:

Unitarisme - szekler
norsk unitarisme
«messiansk jødedom»

Ei kirkje (utt. /"çerçe/, /"çerça/) eller ei kyrkje (utt. /"çørçe/, /"çøšša/), òg kalla kjerke (utt. çærke) langs Skagerakkysten og sporadisk elles på Austlandet, er eit vigsla sakralbygg for kristne gudstjenestor, bøn og andre rituelle handlingar.

Ordet kirkje kjem frå norrønt kirkia, som har sitt opphav i det greske adjektivet κυριακον (kyriakon, ‘som hører til Herren’), av κύριος (kýrios, ‘Herre’).

I Lov av 7. juni 1996 nr 31 om Den norske kirke, § 31, er kirkje definert som soknekirkje eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet eller som har vore kirkje frå gammelt av. Det skal vera kirkje i kvart sokn. I Den norske kirkja er kirkjone soknet sin eigedom om ikkje anna følgjer av særskilt rettsgrunnlag. Kirkjone i Den norske kirkja blir forvalta av kirkjeleg fellesråd. Det er eit kirkjeleg fellesråd i kvar kommune.

Fil:Sjogestakyrkan nave1.jpg
Interiør av Sjögestadkyrkan i Linköping i Sverige. Vi ser preikestolen ved vinstre vegg og altertavla inst i kirkjerommet. (Foto: Håkan Svensson, 24. desember 2004.)

Sjå òg


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Kyrkje» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. För ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. För ei liste over bidragsytarar til denna versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denna sida.
Personlige verkty