Karma

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

Karma (sanskrit: कर्म, frå rota kri, ‘å gjera’, ‘gjerning’) er eit omgrep i fleire austlige religionar. Karma er summen av alt eit individ har gjort eller gjer. Karma verkar inn på framtidige hendelsar og gjev individet ansvar för eige liv. I religionar med reinkarnasjon omfattar karma tidligare og framtidige liv òg.

Karma står sentralt i hinduismen, sikhismen, buddhismen og djainismen. Alle levande vesen har ansvar för sin karma og för si frelse eller frigjering frå saṁsāra. Som omgrep kan karma sporast tilbake til dei tidlige Upanisjadane. Ein tidlig og dramatisk illustrasjon av karma finn vi i det hinduistiske verket Mahābhārata. Idéen om karma vart popularisert i Vesten gjenom arbeidet til Det teosofiske selskapet og er vanlig i New Age-religionar.


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Karma» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. För ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. För ei liste over bidragsytarar til denna versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denna sida.
Personlige verkty