Hovenspringa'rn

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 26. mars 2020 kl. 05:03 av Olve Utne (diskusjon | bidrag)

Hovenspringa'rn (uttale: ["hɔ:ʋenˌspɾeˌŋɑ.n]) er ein gammel sunndalsspringar som vi kjenner gjenom spelet hans Erik Almhjell. Namnet «Hovenspringa’rn» viser, som «Hovenvalsen», til garden Hoven i Sunndalen. Som i sunndalsspringarar generelt, så er taktslaga relativt jamnlange, og hovudbetoninga i dansespelet ligg på 1 og 2 heller enn på 1 og 3 som i todalspolsen. Slåtten går gjenomført i førsteposisjon i begge streva.

Å dra-over.

Eit kjennspakt sunndalstrekk i Hovenspringa’rn er teknikken å dra over, som vi ser i første takta:

Det første nerstrøket begynner på basen og tersen og går via kvarten opp til kvinten på neste slaget i takta og i samma strøket — han dreg-over strengene på fela.

Notar

Nerskreven på Sunndalsøra måndag den 26. august 1996 av Olve Utne i diktat frå Erling Torske (f. 1919), som hade lært slåtten av onkelen sin, honom Erik Almhjell.

Hovenspringarn.png

Kjeldor

Heimelsfolk

  • Erling Torske (tyskfele)