Hjell

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
“Hjell” kan òg ha andre tydingar, sjå Hjell (fleirtyding).

«Hjell» i ordlista
ein hjell, hjellen (dativ ått di hjella); fleire hjellar, alle hjellane (dativ ått all(om) dei hjellom)
Törrfiskhjell på Å.
Foto:Olve Utne

Ein hjell eller fiskhjell, òg stundom kalla ei fiskhesje, er eit stativ som blir bruka til å henge fisk på utadörs til törking til törrfisk. Hjellar har trulig vore bruka i törrfisktilverkinga sidan mellomalderen, og dei er framleis mykje bruka til törking av skrei — og i nyare tid sei òg, sjå nedaför.

Seihesje på Hovden i i Vesterålen.
Foto: ARJ

Tidligare var det berre mulig å henge fisk på hjell i vinterhalvåret, sidan det lett gikk mark i fisken om sommaren. Dermed var det ikkje lett å utnytte seifisket om sommaren til fulle. Men i 1912 fann Jens Eriksen frå Bø i Vesterålen opp den trekanta seihesja. Ho var oppbygd slik at fisken hang mykje luftigare, og dessutan vart dei to halvdelene av kvar fisk haldne lenger frå kvarandre. Dermed vart forholda för luftige til at marken kunne gjera noko særlig skade.

Kjeldor

Straume, Rolv: Bø bygdebok, bind III. Tromsø : Bø kommune, 1964.

Pekarar

Sjå òg


GNU-logoen Den her artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Hjell» frå Bokmålswikipediaen og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. För ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til den her versjonen, sjå endringshistorikk knytt til den sida.
Personlige verkty