Ljøsomn

Frå Alnakka.net

(Omdirigert frå Grue)
Gå til: navigering, søk
Ljøsomn frå Sunndalen

Ein ljøsomn eller ei grue, i nyare tid ofte òg kalla ein peis, er ein open eldstad med avtrekk til skorstein. I Norge har ljøsomnar vore vanlige i de skogrike områda på Austlandet, medan kyststrøka langs Vestlandet og Midt-Norge oppetter til Nordmør, der trevirke har vore vanskeligare å få tak i eller dyrare, har havt meir bruk av de meir økonomiske, men kraftigare forureinsande røykomnane fram til jarnomnen slo gjenom frå kring slutten av 1700-talet og framover. Ljøsomnane finst i to hovudvariantar: med avrunda mantel (kappe, kåpe) og med kvadratisk mantel. Vanlige plasseringar inkluderer i hjørnet (gjerne inst på den stuoveggen som grensar til koven/kammerset/kjøkenet) og midt på veggen (gjerne mellom døra til gangen og døra til koven/kammerset/kjøkenet).

Sjå òg

Personlige verkty