Fløan kirkje

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk
Fløan kirkje tekna av Gerhard Schønning.

Fløan kirkje var ei mellomalderkirkje som låg på FløanSkatval i Stjørdalen, kring 12 km nordvest för novarande Stjørdal sentrum. Kirkja er dendrokronologisk datert til 1420. Første gongen ho er nemnt i skriftlige kjeldor er i Aslak Bolts jordebok frå 1432. I 1589 vart kirkja formelt nerlagt, og frå den tida sokna Fløan til Skatval kirkje. I tida fram mot midten av 1800-talet stod kirkja stort sétt obruka, og i 1851 reiv den davarande gardbrukaren på Fløan Mellom ner kirkja för å bruke tømmeret til låven sin. Dét reagerte ein del folk på, og i Stjørdalsboka blir den her gardbrukaren omtala som «ovetug».[1] Ein del av materialane frå Fløan kirkje ligg lagra på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg i Trondheim.

Fløan kirkje var bygd av lafta tømmer og var ei av dei få mellomalderkirkjone i Skandinavia som vart bygd med sinknov.

I 2001 vart den første dåpen på nærmare 500 år på den her kirkjestaden halden.[2] Rettnok laut sjølve dåpshandlinga gå för seg nån hundre meter unna der kirkja opprinnelig stod, ettersom det er bygd ein låve på sjølve kirkjetomta.

Fotnotar

  1. Røkke, Olav: Stjørdalsboka : Gards- og slektshistorie. B. IV: Skatval Herad, s. 299.
  2. «Første dåp på 500 år på Fløan», i Stjørdalens Blad), publ. 7. juni 2001.


GNU-logoen Den her artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Fløan kirke» frå Bokmålswikipediaen og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. För ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til den her versjonen, sjå endringshistorikk knytt til den sida.
Personlige verkty