Fag:Språk og litteratur

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

kunst/handverk • matematikk/naturfag • matematikk/naturfag • praktiske fag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • norsk • spansk • tysk

Språk og litteratur

Artiklar

Ella Holm Bull, f. Joma (f. 12. oktober 1929, d. 21. september 2006), var ein sørsamisk lærar og författar som var kjent för arbeidet sitt med sørsamisk rettskriving, lærebøker og barnebøker. Ho vart fødd den 12. oktober 1929 i Snåsa kommune. Ho arbeidde mange år ved sameskulen i Snåsa. I lag med Knut Bergsland utarbeidde ho Bergsland-Bull-rettskrivinga, som har vore standardortografien för sørsamisk språk sidan ho vart etablert i 1974.   Les meir …
Kafka aprox1917 small.jpg
Franz Kafka (3. juli 18833. juni 1924) var ein tyskspråklig asjkenazisk författar. Det mest kjente verket hans er romanen Der Prozeß (‘Prosessen’). Romanen skildrar ein person som er utsett för oklåre skuldingar frå eit ogjenomtrengelig rettssystem. Av dét kjem nemninga Kafka-prosess.   Les meir …
Hans Hyldbakk (8. mai 18982001) var ein norsk diktar og bygdabokförfattar frå SurnadalNordmør. Mange av dikta hans, som oftast er skrevne på nordmøring, vart kjent da Henning Sommerro sette musikk til dem og gjorde dem til hovuddelen av repertoaret ått popgruppa Vårsøg. Særlig kjente er dikta «Vårsøg» og «E slåttatæja».   Les meir …
Kaj Skagen (f. 1949) er ein norsk författar. Kaj Skagen vart fødd den 23. oktober 1949 i Bergen og er bror ått Sølve Skagen. Skagen har gjeve ut ei rekkje diktsamlingar og romanar. Den første fasen av författarskapet hans förmidla særlig livsopplevelsen ått etterkrigsgenerasjonen. Han debuterte i 1971 med Gatedikt, som samen med etterfølgjaren Vi som arver maskinene (1972) representerte (etter Jan Bojer, seinare Vindheim) eit frambrott av den anarkistiske og hippieorienterte motkulturen i norsk offentligheit.   Les meir …
Kristofer Oliver Uppdal (18781961) var ein författar og målmann frå Innherred. Uppdal skreiv på landsmål med varierande grad av innslag frå inntrønder. Det mest kjente verket hans er Dansen gjenom skuggeheimen, der han skildrar rallarlivet og framveksten av den norske arbeidarrørsla. I dag blir den eldfulle og krevande lyrikken hans rekna blant de fremste eksempla på modernismen i skandinavisk diktekunst kring første verdskrigen.   Les meir …
Dei følgjande utdraga frå innleidingsdelen av lensmann Jens Nielsen Nærrebø si dagbok (1677–1704) er svært interessante fördi dei hører med til dei tidligaste utførlige skildringane av jødisk liv og tru i eit dokument frå Norge. Teksten er, såvidt det kan dømmast, skreven av frå ei anna kjelde — kanskje eit trykt verk, men meir trulig eit otrykt manuskript; og mesta heilt sikkert opprinnelig författa av ein dansk luthersk prest eller ein annan velutdana danske med heller ojamne hebraiskkunnskapar men desto betre kjennskap til datidas kristne syn på jødedommen. Mange av detaljane er presise — slik som omsettinga av dei tretten aspekta, medan andre av dem er mykje overdrevne eller förvridd av polemiske grunnar — den opprinnelige författaren sine sterkt anti-jødiske haldningar, som er typiske för mange av dei lutherske teologane på den tida med sin ofte meir eller mindre antisemittiske erstatningsteologi, skin tydelig gjenom mange stader.   Les meir …
Marie Takvam (fødd 6. desember 1926, d. 28. januar 2008) er ein författar frå Hjørundfjord i Ørsta kommuneSunnmør. Ho flytta til Oslo for å studere psykologi og vart buande der i mange år. Takvam debuterte 25 år gammel med Dåp under sju stjerner. Ho vart kjent ikkje berre för dikta sine, men òg för kor vakker ho var og för det til tider harde livet ho levde.   Les meir …
Eilif Peterssen-Arne Garborg.jpg
Midlandsnormalen er ei midlandsmål-basert normering av landsmål som vart inkludert i 1901-rettskrivinga. Midlandsnormalen markerte eit tydelig brott med den meir vestlandske Aasen-linja. Blant dei mest kjennspake trekka ved midlandsnormalen kan nemnast kløyvd infinitiv, i-mål og eigne fleirtalsendingar för svake hokjønsord. Det er mykje bruk av dei høge vokalane i og u i endingane, og den stumme t-en i bestemt form av nøytrumsord blir oftast ikkje notert. Den andre normeringa, den vestlandsmål-baserte hægstadnormalen, skulle vara offisiell landsmålsrettskriving i skule og administrasjon, medan midlandsnormalen var tillaten som sideform för dei skulane som företrekte det.   Les meir …
Norsk Allkunnebok er eit 10-bands nynorsk leksikon som vart utgjeve på Fonna Forlag i tida frå 1948 til 1966. I tillegg kom det ut eit eige atlasband. Redaktør för verket var Arnulv Sudmann. I redaksjonen elles satt Peder Galdal, Sivert Langholm, Kåre Tveito, Ragnar Øvrelid og Jostein Øvrelid. I alt bidrog kring 350 medarbeidarar med artiklar til allkunneboka. Norsk Allkunnebok var det første norske leksikonet som vart utgjeve med signerte artiklar, der författaren står til ansvar för opplysningane.   Les meir …
Ove Borøchstein (f. 16. juni 1949, d. 3. juni 2013) var ein lærar, musikar og författar med røter blant anna i det jødiske samfunnet i Kristiansund. I ungdomsromanen Svart natt (1994), der ei av hovudpersonane er av jødisk slekt, tok han blant anna opp problemet med nynazisme. Boka J : historien om kristiansundsjødene (2000) er ei fyldig skildring av det jødiske samfunnet i Kristiansund frå det vaks fram først på 1900-talet til det vart øydelagt av nazistane under andre verdskrigen.   Les meir …

Populære sidor

 1. Arnold Dalen: «Den trønderske lina i norsk målreising» (vist 17587 g.)
 2. Der Ritus der portugiesischen Synagoge. Hamburg, Oct. 1837. (vist 5572 g.)
 3. Norsk-engelsk temaordliste (vist 4902 g.)
 4. Bendigamos al altíssimo (vist 3678 g.)
 5. Grace Aguilar (vist 3514 g.)
 6. Aasmund Olavsson Vinje (vist 3445 g.)
 7. Kastiljansk (vist 2879 g.)
 8. Edvard Langset (vist 2677 g.)
 9. Rommani (vist 2618 g.)
 10. Jiddisch (vist 2284 g.)
 11. Jan-Magnus Bruheim (vist 2239 g.)
 12. Norsk Ordbok (vist 2186 g.)
 13. Ella Holm Bull (vist 2097 g.)
 14. Ladino (vist 1732 g.)
 15. Rodi (vist 1700 g.)
 16. Midlandsnormalen (vist 1606 g.)
 17. Elias Canetti (vist 1601 g.)
 18. Saltværing (vist 1557 g.)
 19. Jiddisch-norsk ordbok - J (vist 1542 g.)
 20. Ingeborg Åsen Vatten (vist 1508 g.)
 21. Chaim Potok (vist 1463 g.)
 22. Johan Austbø (vist 1442 g.)
 23. Tore Ørjasæter (vist 1438 g.)
 24. Norsk Allkunnebok (vist 1404 g.)
 25. Jiddisch-norsk ordbok - H (vist 1393 g.)
 26. Ove Borøchstein (1949–2013) (vist 1389 g.)
 27. Portugisisk (vist 1279 g.)
 28. Olav Duun (vist 1276 g.)
 29. Tseine ureine (vist 1274 g.)
 30. Jiddisch-norsk ordbok - A (vist 1271 g.)
 31. Jørgen Moe (vist 1261 g.)
 32. Jiddisch-norsk ordbok (vist 1259 g.)
 33. Halldis Moren Vesaas (vist 1224 g.)
 34. Leif Halse (vist 1201 g.)
 35. Folke-eventyr frå Nordmør - Guten i gadden (vist 1156 g.)
 36. Folke-eventyr frå Nordmør - Kråke Lange (vist 1132 g.)
 37. Dag Ove Johansen (vist 1119 g.)
 38. Olav H. Hauge (vist 1049 g.)
 39. Kjell Aukrust (vist 1043 g.)
 40. Kristofer Uppdal (vist 1012 g.)
 41. Folke-eventyr frå Nordmør - Dei tri brørne som skulle i veg og byggje skip (vist 1002 g.)
 42. Nynorske leksikon (vist 989 g.)
 43. Jiddisch-norsk ordbok - K (vist 985 g.)
 44. Inga Borg (vist 984 g.)
 45. Folke-eventyr frå Nordmør - Hårslå (vist 968 g.)
 46. Magnhild Havdal Almhjell: «Spelemannen Erik Almhjell 65 år» (1946) (vist 953 g.)
 47. Lensmann Jens Nielsen Nærrebø si dagbok (vist 941 g.)
 48. Edvard Hoem (vist 921 g.)
 49. Franz Kafka (vist 919 g.)
 50. Kappóres (vist 907 g.)
 51. Folke-eventyr frå Nordmør - Storuksen som skulle på setra og gjera seg feit (vist 898 g.)
 52. Jiddisch-norsk ordbok - D (vist 883 g.)
 53. Olav Sletto (vist 877 g.)
 54. Jiddisch-norsk ordbok - F (vist 871 g.)
 55. Jiddisch-norsk ordbok - B (vist 867 g.)
 56. Heimskringla (vist 853 g.)
 57. Folke-eventyr frå Nordmør - Randi med steinen (vist 853 g.)
 58. Folke-eventyr frå Nordmør - Kalldotra og kjerringdotra (vist 837 g.)
 59. Folke-eventyr frå Nordmør - Glorianta på Solberg slott (vist 820 g.)
 60. Folke-eventyr frå Nordmør - Høna som skulle ått kongsgarden og fri (vist 812 g.)
 61. Folke-eventyr frå Nordmør - Bukken i erteråkeren (vist 810 g.)
 62. Solitreo (vist 786 g.)
 63. Folke-eventyr frå Nordmør - Katta og musa (vist 762 g.)
 64. Jiddisch musikk (vist 760 g.)
 65. Nynorsk nettkatalog (vist 744 g.)
 66. Jiddisch-norsk ordbok - P (vist 742 g.)
 67. Marie Takvam (vist 733 g.)
 68. Hans Hyldbakk (vist 730 g.)
 69. Shabbes-goi (vist 726 g.)
 70. Jiddisch-norsk ordbok - G (vist 725 g.)
 71. Folke-eventyr frå Nordmør - Ho jomfru Maria hjølpte styggdotra (vist 723 g.)
 72. Jiddisch-norsk ordbok - E (vist 704 g.)
 73. Folke-eventyr frå Nordmør - Blå-uksen (vist 691 g.)
 74. Jiddisch-norsk ordbok - C (vist 677 g.)
 75. Jiddisch-norsk ordbok - I (vist 663 g.)

Alnakka.net blir dreven på frivillig basis. Om du har kunnskapar om musikk- og/eller kulturhistorie, skandinavisk kystkultur, religion/livssyn (inkludert bahá’ítru, buddhisme, islam, jødedom, sikhisme o.a.) eller urfolk og minoritetar (inkl. samar og reisande), og du godtek retningslinjone, så er du velkommen til å laga deg brukarkonto og vara med og skrive.   Les meir ...
Personlige verkty