Fag:Religion og livssyn

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

estetiske fag • matematikk/naturfag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • kroppsøvingmat og helse • matematikkmusikknaturfag • norsk • spansk • tysk

Religion og livssyn

Artiklar

David Glick (1907- ).jpg
David Glick (f. 4.10.1907 i Trondhjem; d. 22.01.1943 i Auschwitz) var ein asjkenazisk ekspeditør og transportarbeidar som vaks opp i Trondhjem. Han flytta til SunndalsøraNordmør laurdagen den 6. september 1941 og arbeidde som transportassistent der fram til han vart arrestert av nazistane den 27. oktober 1942. Den 26. november vart han deportert med fangeskipet Donau og sendt til Auschwitz, der han vart drepen den 22. januar 1943.   Les meir …
Grip kirkje.jpg
Grip kirkje er ei stavkirkje frå andre halvdelen av 1400-talet som ligg på øya Grip i Kristiansund kommune på Nordmør. Kirkja har enda mellomalderkjernen, men mange bygningsdeler er förnya. Skipet og koret har samma breidda, 6,5 meter. I 1621 vart veggene i koret skifta og dei nye veggene vart måla. I 1870-åra vart det innsett nye vindaugsopningar, og ytter- og innerveggene vart panelt og kvitmåla.   Les meir …
Gurū Amar Dās dji (5. april 14791. september 1574) var den tredje av dei ti sikh-gurūane og vart gurū den 26. mars 1552 som etterfölgjaren ått gurū Angād Dev, som dødde den 29. mars 1552. Före gurū Amar Dās dødde, utpekte han gurū Rām Dās som den fjerde sikh-gurūen.   Les meir …
Hadia Tajik.jpg
Hadia Tajik (f. 18. juli 1983) er ein journalist og arbeidarpartipolitikar frå Strand kommune i Rogaland. Föreldra innvandra til Norge frå Pakistan före ho vart fødd. Ho vaks opp i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland fylke. Utdaninga hennar inkluderer ein mastergrad i menneskerettigheiter så vel som studium i journalistikk og juss. Ho har arbeidd som journalist blant anna i Aftenposten, Dagbladet og Verdens Gang. Ho vart velt inn på Stortinget ved valet i 2009. Da ho vart utnemnt til kulturminister fredagen den 21. september 2012, vart ho med det den første norske muslimske statsråden i Norge nån gong.   Les meir …
Hamburg1855 Ext.png
Kahal Kados Bet Israel i Zweite Marktstraße 6 (seinare Marcusstraße) i Hamborg vart bygd av den jødiske arkitekten Abraham (Albert) Rosengarten (18101893) etter at den gamle esnogaen i Alter Wall brann ner i 1842. Esnogaen i Zweite Marktstraße vart innvigd i 1855 og var i bruk fram til 1934, da han vart selt til det asjkenaziske Deutsch-Israelitischen Gemeinde. Utvendig hade esnogaen treetasjes trapptrinnsmøne i ei slags 1800-talsutgåve av austersjøgotikk. Interiøret var nyromansk med sterke nymauriske innslag. Den portugisarjødiske menigheita flytta inn i esnogaen i Innocentiastraße i 1935.   Les meir …
Dei følgjande utdraga frå innleidingsdelen av lensmann Jens Nielsen Nærrebø si dagbok (1677–1704) er svært interessante fördi dei hører med til dei tidligaste utførlige skildringane av jødisk liv og tru i eit dokument frå Norge. Teksten er, såvidt det kan dømmast, skreven av frå ei anna kjelde — kanskje eit trykt verk, men meir trulig eit otrykt manuskript; og mesta heilt sikkert opprinnelig författa av ein dansk luthersk prest eller ein annan velutdana danske med heller ojamne hebraiskkunnskapar men desto betre kjennskap til datidas kristne syn på jødedommen. Mange av detaljane er presise — slik som omsettinga av dei tretten aspekta, medan andre av dem er mykje overdrevne eller förvridd av polemiske grunnar — den opprinnelige författaren sine sterkt anti-jødiske haldningar, som er typiske för mange av dei lutherske teologane på den tida med sin ofte meir eller mindre antisemittiske erstatningsteologi, skin tydelig gjenom mange stader.   Les meir …
Ein massékhet, fleirtal massekhtót, er ei enkeltbok i bokverket Misjná og dei nærskyldte bokverka Talmúd jerusjalmí, Talmúd bablí og Toseftá. Misjná inneheld 63 massekhtót som er gruppert i seks sedarím (rekkjor, seriar).   Les meir …
5956 mishnayyot hebr.jpg
Bokverket Misjná (hebr. מִשְׁנָה [miš'nā]) er den første omfattande skriftlege kodifiseringa tå den munnlege Toráen som han vart forstått tå farisearane og seinare av de rabbinske jødane. Misjná vart redigert og fullført tå Jehudá hannassí mot slutten tå 100-talet tå den vestlege tidsrekninga. Misjná utmerker seg i den rabbinske litteraturen ved skildringane tå Tempelet i Jerusalem, som vart øydelagt eitt hundreår tidlegare. Éin tå de seks hovuddelene tå Misjná handlar spesifikt om lovar for tempeltjenesta.   Les meir …
Mosjé ben Maimón (30. mars 113513. desember 1204), hebr. משֶׁה בֶּן מַיימוֹן [mō'še ben maj'mōn], j.-arab. מוסא אבן מימון ['mūsa ibn may'mūn], gr./lat. Moses Maimonides), mest kjent som Maimonides, var ein dokter, rabbinar og filosof som er særleg kjent för det halakhiske verket Misjné Torá og den filosofiske boka Dalālat al-ha’irīn (meir kjent som Moré nebukhím eller De rådvilles lærar) — ei bok som søkjer å harmonisere jødedommen med vitskap og aristotelisk filosofi. Mosjé ben Maimón vart fødd den 30. mars 1135 i Córdoba i Spania, som på den tida var under muslimsk styre, og studerte Torá under far sin, Maimón, og rebbí Joséf ibn Migásj. Familien flykta til Marokko etter at Córdoba fall og vart innteken av almohadane. I Marokko tok han til seg det meste av den sekulære lærdommen sin da han studerte ved universitetet i Fez. I tida han var der skreiv han det kjente kommentarverket sitt til Misjná.   Les meir …
Arktikum i Rovaniemi Runebomme.jpg
Ei runebomme (sørsam. gievrie, pitesam. gåbdes, lulesam. goabdes), òg stundom kalla trolltromme eller (samisk) sjamantromme, er eit samisk musikkinstrument bruka i förbindelse med sjamanisme og til akkompagnement av joik. Gievrien blir halden med eine handa og består av eit dekorert reinskinn spent på ei ramme. Nåejtien, den samiske sjamanen, slær på gievrien med ein karakteristisk T-forma hammar av reinhorn, og ein «visar» forma som ein ring, ein trekant eller ein frosk. Frå Norge finst det berre tre kjente originaleksemplar att, ettersom de fleste vart øydelagt da samisk kultur vart undertrykt i tidligare tider.   Les meir …
Golden temple.jpg
Sikhismen er ei religiøs lære som vart grunnlagt av gurū Nānak Dēv sist på 1400-talet. Læra har geografisk opphav i Pandjāb i grenseområda mellom India og Pakistan. Sikhismen er ein synkretistisk religion med røter i islām og hinduisme, men sikhane sjølve ser på han som ein heilt ny religion. Etter gurū Nānak Dēv vidareutviklade de ni etterfølgjarane hans religionen til den forma han har i dag. Sjølve ordet «sikh» er pandjābī og betyder ‘elev’.   Les meir …
EsnogaAmsterdamTebah.jpg
Tebá (hebr. תֵּבָה el. תֵּיבָה [tē'bā]) er det hovudsaklig sefardiske og italkiske namnet på plattforma i esnogaen der det er ein lesepult der torálesinga og (særlig i sefardisk jødedom) förrettinga av gudstjenestone går för seg. I tradisjonelle sefardiske, provençalske, italkiske og romaniotiske synagogar er tebáen vanligvis plassert nærme atterenden av esnogarommet.   Les meir …
Picart Tefillin.jpg
Tefillín (hebr. תְּפִלִּין [təfillīn]) eller bønereimer er namnet på to småe lêrboksar som inneheld blant anna bøna Sjemáng Jisraél og som blir bundne med lêrreimer i panna og på den eine overarmen under morgonbøna på vanlige kvardagar av tradisjonelle rabbinske jødar — enten berre av menn (vanligast i ortodoks jødedom) eller òg av kvinnor (vanlig i masorti jødedom og til dels òg i feministisk-ortodoks jødedom). Tefillín er lite utbreidd i rekonstruksjonistisk jødedom og dei olike variantane av reformjødedom.   Les meir …

Populære sidor

 1. Portugisarjødar (vist 75127 g.)
 2. Jødedom (vist 30440 g.)
 3. Islām (vist 19066 g.)
 4. David Aaron de Sola (vist 12769 g.)
 5. Baruch Spinoza (vist 11922 g.)
 6. Der Türkische Tempel (vist 11465 g.)
 7. Ishac Aboab da Fonseca (vist 10841 g.)
 8. Ovadia Yosef (vist 9143 g.)
 9. Jødar (vist 7495 g.)
 10. Stavkirkje (vist 6921 g.)
 11. Den helige Birgittas kapell (Tustna) (vist 6920 g.)
 12. Synagogen i Bergstien i Oslo (vist 6721 g.)
 13. Sikhisme (vist 6596 g.)
 14. Buddhisme (vist 6451 g.)
 15. Aryeh Kaplan (vist 5902 g.)
 16. Gurmukhī (vist 5506 g.)
 17. Esnoga (vist 5451 g.)
 18. Der Ritus der portugiesischen Synagoge. Hamburg, Oct. 1837. (vist 5450 g.)
 19. Gurū Nānak Dēv (vist 5441 g.)
 20. Birkàt hammazón (vist 5344 g.)
 21. Synagogen i Arkitekt Christies gate i Trondheim (vist 5279 g.)
 22. Abraham Geiger (vist 4978 g.)
 23. Runebomme (vist 4922 g.)
 24. Edøy gamle kirkje (vist 4796 g.)
 25. Jul (vist 4686 g.)
 26. Tenákh (vist 4628 g.)
 27. Sefardím (vist 4606 g.)
 28. Central Jam-e-Mosque, World Islamic Mission (vist 4552 g.)
 29. Charles-Valentin Alkan (vist 4537 g.)
 30. Emanuel Mendez da Costa (vist 4488 g.)
 31. Esnogaen i Amsterdam (vist 4446 g.)
 32. Aḥmadiyyā (vist 4140 g.)
 33. Pandjābī (vist 4123 g.)
 34. Samuel Jessurun de Mesquita (vist 4108 g.)
 35. Hebraisk (vist 4077 g.)
 36. Cochinilla (vist 4053 g.)
 37. David Nieto (vist 4029 g.)
 38. Dei ti sikh-gurūane (vist 3922 g.)
 39. Adolph de Lemos (1848–1900) (vist 3874 g.)
 40. Kahal Kados Newe Salom (Altona 1771-1882) (vist 3858 g.)
 41. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1855-1934) (vist 3801 g.)
 42. Generelt om jødedom (vist 3699 g.)
 43. Tefillín (vist 3683 g.)
 44. Tallét (vist 3682 g.)
 45. Kasjrút (vist 3681 g.)
 46. Camille Pissarro (vist 3671 g.)
 47. Portugisarjødiske tengamím (vist 3653 g.)
 48. Bendigamos al altíssimo (vist 3622 g.)
 49. Sefer (vist 3502 g.)
 50. Emanuel Aguilar (vist 3482 g.)
 51. Borecas (vist 3463 g.)
 52. Grace Aguilar (vist 3460 g.)
 53. Djudeospanjol (vist 3430 g.)
 54. Esnogaen i Creechurch Lane i London (vist 3340 g.)
 55. Moské (vist 3332 g.)
 56. Det portugisarjødiske samfunnet i Hamborg (vist 3325 g.)
 57. Moster gamle kirkje (vist 3304 g.)
 58. Jødekakor (vist 3299 g.)
 59. Asjkenazím (vist 3278 g.)
 60. Bacalao (vist 3275 g.)
 61. Bahá’ítru (vist 3239 g.)
 62. Mosjé ben Maimón (vist 3189 g.)
 63. Ephraim Wolff Koritzinsky (1883–1942) (vist 3163 g.)
 64. Bevis Marks-esnogaen (vist 3100 g.)
 65. Asenát Barzani (vist 3067 g.)
 66. Al-Qur’ān (vist 3059 g.)
 67. Jewish Theological Seminary of America (vist 2985 g.)
 68. Israelitischer Tempel i Poolstraße i Hamborg (vist 2938 g.)
 69. Liberal islām (vist 2931 g.)
 70. Kastiljansk (vist 2859 g.)
 71. Isaac Bashevis Singer (vist 2807 g.)
 72. Leví ben Geresjón (vist 2802 g.)
 73. Abraham Lopes Cardozo (vist 2798 g.)
 74. Det jødiske samfunnet i Kristiansund (vist 2766 g.)
 75. David Abraham Bueno de Mesquita (vist 2700 g.)
 76. Bahá’u’lláh (vist 2651 g.)
 77. Ḥajjím Joséf Davíd Azulái (vist 2624 g.)
 78. Abigail Rebecca Samuda (vist 2600 g.)
 79. Gurū Ardjan Dēv (vist 2589 g.)
 80. Kristendom (vist 2576 g.)
 81. Gløshaug kirkje (vist 2562 g.)
 82. Abraham de Casseres (vist 2519 g.)
 83. Ole Andreas Lindeman (vist 2517 g.)
 84. Di mangase-buch (vist 2515 g.)
 85. Gol stavkirkje (vist 2514 g.)
 86. Moritz Rabinowitz (vist 2485 g.)
 87. Gurduārā (vist 2466 g.)
 88. Mordecai Kaplan (vist 2408 g.)
 89. Mezuzá (vist 2371 g.)
 90. Aure kirkje (vist 2362 g.)
 91. Cochinijødar (vist 2355 g.)
 92. Gurū Angād Dēv (vist 2290 g.)
 93. Det mosaiske trossamfund i Oslo (vist 2268 g.)
 94. Jiddisch (vist 2266 g.)
 95. Rabbinar (vist 2241 g.)
 96. Torá (vist 2233 g.)
 97. Grip kirkje (vist 2230 g.)
 98. Alstadhaug kirkje (vist 2190 g.)
 99. Daglig bøn i bahá’ítrua (vist 2155 g.)
 100. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1935-1940) (vist 2095 g.)

Alnakka.net blir dreven på frivillig basis. Om du har kunnskapar om musikk- og/eller kulturhistorie, skandinavisk kystkultur, religion/livssyn (inkludert bahá’ítru, buddhisme, islam, jødedom, sikhisme o.a.) eller urfolk og minoritetar (inkl. samar og reisande), og du godtek retningslinjone, så er du velkommen til å laga deg brukarkonto og vara med og skrive.   Les meir ...
Personlige verkty