Fag:Estetiske fag

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

estetiske fag • matematikk/naturfag • samfunnsfag • religion/livssyn • språk/litteratur

engelsk • hebraisk • kroppsøvingmat og helse • matematikkmusikknaturfag • norsk • spansk • tysk

Estetiske fag

Artiklar

Albrecht Dürer 103b.jpg
Albrecht Dürer (14711528) var ein kristen målar, teknar, grafikar, gullsmed og kunstteoretikar frå Nürnberg i Bayern. Han blir rekna som den fremste bildekunstnaren i Det tyske riket under reformasjonstida og som ein av de fremste kunstnarane i den vestlige kunsthistoria generelt. Det er hovudsaklig som grafikar at han har oppnådd detta ryet. Albrecht Dürer vart fødd den 21. mai 1471 i Nürnberg i Bayern. Han lærte gullsmedyrket av far sin. Mellom 1486 og 1490 gikk han i lære med målaren Michael Wohlgemut, som introduserte han til verka til Martin Schongauer og til nederlandske måleri. Medan han arbeidde med Wolgemut var han blant anna med på å illustrere Nürnbergkrøniken. Dürer gjorde fleire reisor i Europa, blant anna til Italia og Nederland.   Les meir …
Ei båtalen svarar til 21 norske tommar eller 54,92445 cm, i motsetning til ei vanlig alen som svarar til to norske fot eller 24 tommar. Båtalna er utgangspunktet för tradisjonelle norske båttypar som oselvarar og geitbåtar.   Les meir …
Erik Almhjell (18811963) var ein notekunnig spelmann frå SunndalenNordmør. Erik heldt seg til tyskfela og la stor vekt på å förmidle tradisjonen nøyaktig heller enn å satse på moteriktig kappleiksspel. Opptaka av Erik Almhjell åleine og i fleirstemt samspel med sambygdingen Tore Hoås, så vel som notenerskriftene Erik gjorde, utgjer sentrale kjeldor för sunndalstradisjonen av folkemusikken på Nordmør. Særlig interessante er opptaka av sunndalsspringaren.   Les meir …
Antonio Chainho.jpg
Guitarra portuguesa (pt.) eller portugisisk gitar (nyn./bm./da.; sv. portugisisk gitarr) er eit 6-kors, 12-strenga klimpreinstrument av cistertype. Tidlig på 1800-talet var olike variantar av open stemming vanlig, men utover 1800-talet har stemminga ddʹ aaʹ hhʹ eʹeʹ aʹaʹ hʹhʹ (Lisboa) eller ccʹ ggʹ aaʹ dʹdʹ gʹgʹ aʹaʹ (Coimbra) teke meir og meir over. Guitarra portuguesa, som har vorte standardisert til to hovudvariantar i løpet av første halvdelen av 1900-talet, blir særlig bruka i den portugisiske musikkgenren fado — typisk i eit ensemble med ein songar, ein guitarra portuguesa og ein gitar.   Les meir …
Jaap Schröder (f. 31. desember 1925), òg skreve Jaap Schroeder, er ein barokkfiolinist, dirigent og musikkpedagog frå Amsterdam som blant anna er kjent som konsertmeister för Academy of Ancient Music, inkludert under opptaka av alle symfoniane til Wolfgang Amadeus Mozart. Som lærar har han blant anna undervist ved Schola Cantorum Basiliensis, Yale School of Music og Conservatoire de Luxembourg. Han har òg vore gjestelærar ved fleire skular. I Skandinavia er han i tillegg kjent som ein av lærarane ved Ringve internasjonale sommerkurs. Jaap Schröder vart fødd den 31. desember 1925 i Amsterdam i Nederland. Han studerte fiolin ved Conservatorium van Amsterdam og seinare i Paris, og han studerte òg musikkvitskap ved Sorbonne i Paris.   Les meir …
Johan Henrich Berlin (17411807) var ein organist og produktiv klassisistisk komponist frå Trondheim. Johan Henrich Berlin vart fødd i 1741 i Trondheim som son ått Dorothea Berlin og komponisten Johan Daniel Berlin og døpt i Nidarosdomen søndag den 1. september samma året. Johan Henrich fikk musikkundervisning av far sin og fikk tidlig vikariat som organist. Han fikk stilling som organist ved Hospitalskirkja alt 17 år gammel, og i 1772 vart han tilsett ved Vår Frue kirkje.   Les meir …
Femme Vina.jpg
Karnatisk musikk er ein sørindisk klassisk musikktradisjon som byggjer på rāgam- og tālamsystema. Karnatisk musikk skil seg frå den nordindiske klassiske hindustanimusikken blant anna ved den större vekta på samsvar mellom praksis og musikkteori og ved den mykje meir stringent strukturerte musikkteorien. Historia ått den karnatiske musikken går tilbake til kring 2000 fvt. og til opphavet som åndelig ritual i tidlig hinduisme. Den karnatiske musikken og den nordindiske musikken utvikla seg samen frå Sama Veda-tradisjonen fram til den mongolske invasjonen av Nord-India kring begynnelsen av 1200-talet evt. Frå den tida vart utviklinga av indisk musikk splitta i to hovudgreiner, og den nordindiske musikken (både i si muslimske og hinduistiske form) kom til å bli mykje påverka av arabisk musikk.   Les meir …
Å klavere vil seie å byggje eit farty i kravellteknikk; altså sette opp spanta først, og så legge huda utapå frå dekk til kjøl. Å klavere opp betyder å legge kravellhud utapå klinka hud. Mot slutten av 1800-talet vart det vanlig å klavere opp dei klinkbygde jektene.   Les meir …
Klezmermusikk (med stemt s i klezmer) er den tradisjonelle austasjkenaziske instrumentelle folkemusikken. Det finst mange olike stilar av klezmermusikk, men i hovudtrekk kan vi seie at klezmermusikken har ein kompleks tonalitet som er kjennetekna av mykje bruk av molltoneartar, kromatikk, förstørra sekundar og sterkt ekspressiv intonasjon. Rytmisk sett er klezmermusikken enklare: Mesta all klezmermusikk kan grupperast i to- og tredelt takt. Innaför todelt takt er det mykje bruk av synkopar.   Les meir …
Maurice Abravanel (19031993), var ein sveitsisk-amerikansk sefardisk dirigent som blant anna er kjent för å ha bygd opp Utah Symphony Orchestra og för framføringane sine av Kurt Weill og Gustav Mahler. Maurice Abravanel vart fødd den 6. januar 1903 i Salonica i Det osmanske riket (no Thessaloniki i Hellas). I 1909 flytta familien til Lausanne i Sveits, der far hans gjorde det svært godt som apotekar. I mange år budde Abravanel-familien i samma huset som Ernest Ansermet, dirigenten för (og stiftaren av) Orchestre de la Suisse Romande. Den unge Abravanel spela firhendige pianoarrangement i lag med Ansermet; han begynte å komponere, og han møtte komponistar som Darius Milhaud og Igor Stravinsky. Han var lidenskapelig oppteken av musikk og visste med seg sjølv at han ville bli yrkesmusikar. Far hans insisterte likevel på at han måtte satse på ein karriere i medisin og sendte Maurice til universitetet i Zürich.   Les meir …
Thomas Augustine Arne.jpg
Thomas Augustine Arne (mars 17105. mars 1778) var ein engelsk komponist som er mest kjent för den populære patriotiske songen «Rule, Britannia!» som framleis blir mykje framført — blant anna under Last Night of the Proms. Arne er òg kjent för å ha sett musikk til mange songar frå skodespela ått William Shakespeare. Thomas Augustine Arne vart fødd i mars 1710 i Covent Garden i London i ein familie som hade slege seg opp i møbeltrekkingsbransjen. Han fikk utdaninga si ved Eton College og var interessert i musikk frå tidlig i ungdomsåra. Eit tilfeldig møte med Michael Festing gav honom rikelig anledning til å pleie musikkinteressa si, men far hans ville likevel at sonen skulle bli jurist.   Les meir …
2904cr traadvisp.jpg
Ein trådvisp er ein visp laga av metalltråd som er samenbunta til handtak i eine enden og spreidd utover i ein full eller broten boga i andre enden. Oftast er trådane haldne samen med nokre rundar av metalltråd ytst i bogan, slik at de skal halde på forma gjenom mange års bruk. Trådvispar eignar seg generelt godt til lett samenvisping av egg og til røring av tynne røror. Enkelte trådvispar har ein spirallagt tråd kring ytterbogan; dessa er de av trådvispane som eignar seg best til pisking av egg. Trådvispar har tradisjonelt vore handlaga av omreisande handverkarar av romanifolket.   Les meir …

Populære sidor

 1. Albrecht Dürer (vist 13591 g.)
 2. Der Türkische Tempel (vist 11614 g.)
 3. Austrått (vist 9758 g.)
 4. Bhangṛā (vist 7203 g.)
 5. Den helige Birgittas kapell (Tustna) (vist 6943 g.)
 6. Stavkirkje (vist 6932 g.)
 7. Synagogen i Bergstien i Oslo (vist 6727 g.)
 8. Esnoga (vist 5472 g.)
 9. Synagogen i Arkitekt Christies gate i Trondheim (vist 5288 g.)
 10. Garnbinding (vist 5261 g.)
 11. Runebomme (vist 4931 g.)
 12. Edøy gamle kirkje (vist 4849 g.)
 13. Central Jam-e-Mosque, World Islamic Mission (vist 4573 g.)
 14. Charles-Valentin Alkan (vist 4541 g.)
 15. Esnogaen i Amsterdam (vist 4462 g.)
 16. Bryggje (vist 4444 g.)
 17. Nymaurisk arkitektur (vist 4018 g.)
 18. Barokkfiolin (vist 3993 g.)
 19. Georg Friedrich Händel (vist 3913 g.)
 20. Kahal Kados Newe Salom (Altona 1771-1882) (vist 3903 g.)
 21. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1855-1934) (vist 3867 g.)
 22. Portugisarjødiske tengamím (vist 3661 g.)
 23. Bendigamos al altíssimo (vist 3660 g.)
 24. Emanuel Aguilar (vist 3524 g.)
 25. Sefer (vist 3509 g.)
 26. Johannes Berven (vist 3448 g.)
 27. Esnogaen i Creechurch Lane i London (vist 3354 g.)
 28. Moské (vist 3337 g.)
 29. Moster gamle kirkje (vist 3305 g.)
 30. Bevis Marks-esnogaen (vist 3124 g.)
 31. Thomas Tellefsen (vist 3078 g.)
 32. Jewish Theological Seminary of America (vist 3014 g.)
 33. Israelitischer Tempel i Poolstraße i Hamborg (vist 2941 g.)
 34. Hovenspringa’rn (vist 2828 g.)
 35. Isak Saba: «Same soga laula» (vist 2739 g.)
 36. Louis Danto (vist 2722 g.)
 37. Fartein Valen (vist 2701 g.)
 38. Fjøs (vist 2676 g.)
 39. Gløshaug kirkje (vist 2601 g.)
 40. Torvtekking (vist 2584 g.)
 41. Abraham de Casseres (vist 2530 g.)
 42. Gol stavkirkje (vist 2526 g.)
 43. Ole Andreas Lindeman (vist 2523 g.)
 44. Karnatisk musikk (vist 2480 g.)
 45. «Skuldelev 2» (vist 2397 g.)
 46. Aure kirkje (vist 2366 g.)
 47. Wolfgang Amadeus Mozart (vist 2275 g.)
 48. Rabbinar (vist 2247 g.)
 49. Grip kirkje (vist 2240 g.)
 50. Alstadhaug kirkje (vist 2223 g.)
 51. Erkelutt (vist 2200 g.)
 52. Pipeorgel (vist 2163 g.)
 53. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1935-1940) (vist 2114 g.)
 54. Joan Baptista Josep Cabanilles (vist 2082 g.)
 55. Drakestil (vist 2055 g.)
 56. Carlos Seixas (vist 2041 g.)
 57. Vilnes kirkje (vist 1930 g.)
 58. Carlo Gesualdo (vist 1913 g.)
 59. Guitarra portuguesa (vist 1864 g.)
 60. Cristiano Giuseppe Lidarti (vist 1850 g.)
 61. Musikklivet på Nordmør (vist 1832 g.)
 62. Imarbu (vist 1804 g.)
 63. Johan Turi (vist 1776 g.)
 64. Ole Bull (vist 1771 g.)
 65. M.M. Rodrigues Pereira: «Portugisarjødisk synagogemusikk» (vist 1754 g.)
 66. Jean-Baptiste Forqueray (vist 1694 g.)
 67. Ali Akbar Khan (vist 1680 g.)
 68. Reconstructionist Rabbinical College (vist 1662 g.)
 69. Dilrubā (vist 1654 g.)
 70. Damal Krishnaswamy Pattammal (vist 1653 g.)
 71. Hekhál (vist 1633 g.)
 72. «Fjordamerra» (vist 1626 g.)
 73. Ḥazzán (vist 1591 g.)
 74. Maurice Abravanel (vist 1578 g.)
 75. Jaap Schröder (vist 1578 g.)
 76. Django Reinhardt (vist 1567 g.)
 77. Fløan kirkje (vist 1554 g.)
 78. Jesjibàt Ngeṣ ḥajjím i Valozjyn (vist 1519 g.)
 79. Magnhild Havdal Almhjell (vist 1464 g.)
 80. ALEPH Ordination Programs (vist 1451 g.)
 81. Sinknov (vist 1450 g.)
 82. Johan Austbø (vist 1438 g.)
 83. Hallvard Ørsal (vist 1435 g.)
 84. Carl Friedrich Abel (vist 1427 g.)
 85. Surbahār (vist 1426 g.)
 86. Erik Almhjell (vist 1404 g.)
 87. Israel Gottlieb Wernicke (vist 1403 g.)
 88. Ola Kvande (vist 1399 g.)
 89. Lavleen Kaur (vist 1394 g.)
 90. Haftará (vist 1380 g.)
 91. Anders Rensvik (vist 1378 g.)
 92. Amsterdam Esnoga (1639) (vist 1373 g.)
 93. Antoine Forqueray (vist 1349 g.)
 94. Harimandir Sāhib (vist 1348 g.)
 95. Invensjon (vist 1347 g.)
 96. Felix Mendelssohn (vist 1338 g.)
 97. Ludwig van Beethoven (vist 1334 g.)
 98. Laila Marie Yrvum (vist 1316 g.)
 99. Gunnar Berg (vist 1311 g.)
 100. Bodin kirkje (vist 1310 g.)

Personlige verkty