Emne:Urfolk og minoritetar i Skandinavia

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

URFOLK OG MINORITETAR
urfolk og nasjonale minoritetar • nyare minoritetar

samar • kvener • skogfinnar • romanifolk • sigöynarar • jødar

Urfolk og minoritetar

Artiklar

Sigrid de Lemos (Vaare falne).jpg
Sigrid de Lemos (f. 8. mars 1883 i Kristiania; d. 1942 i Auschwitz) var språklærar i Oslo. Ho vart fødd 8. mars 1883 i Kristiania som det andre av tre born ått Rosalie de Lemos, f. Nathan (f. 1855 i Rendsburg; d. 1930 i Oslo) og Adolph de Lemos (f. 1848 i Hamburg; d. 1900 i Kristiania). Ho tok handelsskulen, og etter det studerte ho språk i utlandet. Da ho kom tilbake til Oslo etter studia, arbeidde ho som språklærarinne i Oslo. Den 26. november 1942 vart ho arrestert fördi ho var jøde. Ho vart sendt til Rådhuskaia der ho og 528 andre norske jødar vart deportert med fangeskipet DS «Donau» til Stettin; derifrå gikk transporten vidare med tog til Auschwitz, der ho trulig vart drepa ved ankomst.   Les meir …
David Glick (1907- ).jpg
David Glick (f. 4.10.1907 i Trondhjem; d. 22.01.1943 i Auschwitz) var ein asjkenazisk ekspeditør og transportarbeidar som vaks opp i Trondhjem. Han flytta til SunndalsøraNordmør laurdagen den 6. september 1941 og arbeidde som transportassistent der fram til han vart arrestert av nazistane den 27. oktober 1942. Den 26. november vart han deportert med fangeskipet Donau og sendt til Auschwitz, der han vart drepen den 22. januar 1943.   Les meir …
Marcus Melchior (18971969) var ein rabbinar frå København som blant anna er kjent som fungerande overrabbinar i Danmark under berginga av dei danske jødane i 1943. Marcus Melchior kom frå ein framtredande jødisk familie i Danmark. Etter nån få år som rabbinar i Tyskland, vart han rabbinar för Det mosaiske Troessamfund i København i 1934.   Les meir …
David Simonsen by Christian Neuhaus.jpg
David Simonsen (f. 17. mars 1853, d. 15. juni 1932) var ein dansk rabbinar med utdaning frå København og Breslau (det novarande Wrocław i Polen) som var overrabbinar för Det mosaiske Troessamfund i København frå 1892 til 1902. Den store boksamlinga hans, som dekkjer mange humanistiske disiplinar og språkområde, og arkivet hans vart overtekne av Det Kongelige Bibliotek i København i 1932.   Les meir …
Kahal Kados Bet Israel i Hamborg vart grunnlagt i 1652 da dei tre tidligare portugisarjødiske menigheitene K”K Talmud Tora, K”K Keter Tora og K”K Nevé Salom slo seg i hop. Esnogaen vart bygd i sørvestenden av Alter Wall, der K”K Nevé Salom hade halde til sidan 1612. Esnogaen vart selt til høgtyske jødar i 1835, og han brann ner fredagsmorgonen den 6. mai 1842 under den store Hamborgbrannen den 5.8. mai. Menigheita fortsette i provisoriske lokale heilt til den nye esnogaen i Zweite Marktstraße 6 stod klar i september 1855.   Les meir …
Reindeer milking.jpg
Ein mjølkarrein (nyn.) eller mjølkrein (sv. mjölkren, nyn./bm. mjølkerein, bm. melkerein) er ein rein som blir halden tam og mjølka på sommaren — gjerne frå sist i juni til først i september. I intensiv reindrift utgjer mjølkarreinane ein vesentlig del av reinflokken, som da kan bestå av alt frå nån få dyr og opp mot 70–80 reinar. Mjølkarreindrift har vore vanlig i store deler av dei samiske områda, men opp mot nyare tid har mange familiar gått over til meir ekstensiv kjøttreindrift eller vorte fastbuande. Etter andre verdskrigen har mjølkarreindrifta stort sett försvunne.   Les meir …
Mech 06.jpg
Pearykaribu (Rangifer tarandus pearyi), eng. Peary Caribou, er den minste underarten av dei nordamerikanske karibuane og lever på dei høgarktiske øyane lengst nord i Nunavut og Northwest Territories. Pearykaribuen er den minste av dei nordamerikanske reinane: Vaksne simlor har ei snittvekt på 60 kg og snittlengd på 1,4 m, og vaksne oksar har ei snittvekt på 110 kg og snittlengd på 1,7 m. Pelsen er på lag skifergrå om somrane og nærmast kvit om vinteren. Karakteristiske drag som dei deler med svalbardreinen er den korte mulen og dei korte føterne. I 1961 fanst det over 40 000 pearykaribuar, men i 2009 var bestanden nere i kring 700 dyr. Hovudgrunnen til den dramatiske nergangen er trulig dei milde vintrane med mykje smelting og frysing, slik at beita låser seg.   Les meir …
Reindeer in Kangerlussuaq (Brandt).png
Grønlandsrein (Rangifer tarandus groenlandicus) og alaskakaribu (av ein del rekna som eigen underart, Rangifer tarandus granti), er karibuar som lever i områda frå Vest-Grønland, Nunavut (sørom Parry Channel) og nordlige deler av Northwest Territories (grønlandsrein) til Yukon og store deler av Alaska (alaskakaribu).   Les meir …
Abraham Baer (1834-1894).jpg
Abraham Baer (fødd i 26. desember 1834 i Filehne i Prøyssen (no Wieleń i Polen); død den 7. mars 1894 i Göteborg i Sverige) var ein tysk-asjkenazisk ḥazzán, musikar og komponist. Far hans ville at han skulle bli rabbinar, men Abraham var så glad i musikk og synagogesong at han velte å bli ḥazzán (kantor) i staden. I særdeles ung alder flytta han til Tyskland og tok timar för å förberede seg til livet som ḥazzán. Han var ḥazzán i Pakosch og Schwetz i Vestprøyssen ei stund; og i 1857 fikk han ein post i Göteborgs synagoga. Han var alt godt förbereidd i hebraisk og Talmúd, og han eigna tida si til å tileigne seg verdslige kunnskapar, inkludert musikkvitskap. Hovudfokuset hans var innaför jødiske tradisjonelle melodiar, eit felt som hade vorte lite utforska fram til da. I 1871, etter femten års hardt arbeid, gav han ut verket Bā'al Tefillah, oder der Practische Vorbeter, ei omfattande samling av jødiske tradisjonelle melodiar.   Les meir …
Synagoge Neve Shalom Altona.jpg
Kahal Kados Newe Salom, eller Esnogaen i Altona, vart bygd etter løyve av 22. mars 1771 frå kong Christian VII av Danmark-Norge etter ein petisjon frå dei 18 portugisarjødiske familiane der, og innvigd den 6. september samma året. Esnogaen, som låg i bakgården til Bäckerstraße 12–14 (novarande Hoheschulstraße), vart bruka av det portugisarjødiske samfunnet i Altona fram til det vart oppløyst i 1882. Bygninga vart selt til Det høgtysk-israelittiske samfunnet i Altona i 1887. I 1940 vart bygninga ekspropriert til Hamborg by og reva.   Les meir …

Populære sidor

 1. Pitesamisk (vist 29947 g.)
 2. Rein (vist 15389 g.)
 3. Pitesamisk–lulesamisk–norsk ordliste (vist 7307 g.)
 4. Synagogen i Bergstien i Oslo (vist 6787 g.)
 5. Samar (vist 5169 g.)
 6. Lappgeit (vist 5040 g.)
 7. Runebomme (vist 4991 g.)
 8. Pitesamar (vist 4737 g.)
 9. Adolph de Lemos (1848–1900) (vist 4693 g.)
 10. Skogssamar (vist 4556 g.)
 11. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1855-1934) (vist 4029 g.)
 12. Kahal Kados Newe Salom (Altona 1771-1882) (vist 4017 g.)
 13. Reinost (vist 3576 g.)
 14. Ephraim Wolff Koritzinsky (1883–1942) (vist 3456 g.)
 15. Det portugisarjødiske samfunnet i Hamborg (vist 3377 g.)
 16. Buvvda (vist 3319 g.)
 17. Israelitischer Tempel i Poolstraße i Hamborg (vist 2963 g.)
 18. Romanifolk (vist 2916 g.)
 19. Det jødiske samfunnet i Kristiansund (vist 2836 g.)
 20. Reindrift (vist 2808 g.)
 21. Isak Saba: «Same soga laula» (vist 2800 g.)
 22. Rommani (vist 2638 g.)
 23. Lulesamisk (vist 2571 g.)
 24. Kvitkrull (vist 2532 g.)
 25. Moritz Rabinowitz (vist 2512 g.)
 26. Peder Clauſſøn: «Beſkriffuelſe om Siøfinnerne i beſynderlighed» (vist 2473 g.)
 27. Reinlav (vist 2402 g.)
 28. Kåte (vist 2354 g.)
 29. Det mosaiske trossamfund i Oslo (vist 2316 g.)
 30. Umesamisk (vist 2292 g.)
 31. Skogsrein (vist 2270 g.)
 32. Pearykaribu (vist 2265 g.)
 33. Samiske ord (vist 2187 g.)
 34. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1935-1940) (vist 2178 g.)
 35. Ella Holm Bull (vist 2159 g.)
 36. Bendix Henriques (1725–1807) (vist 1990 g.)
 37. Skoltesamar (vist 1983 g.)
 38. Pitesamiske stadnamn (vist 1919 g.)
 39. Reindrift i Skottland (vist 1852 g.)
 40. Elias Moses Delbanco (vist 1821 g.)
 41. Johan Turi (vist 1820 g.)
 42. Rodi (vist 1735 g.)
 43. Pite lappmark (vist 1712 g.)
 44. Just Knud Qvigstad (vist 1635 g.)
 45. Django Reinhardt (vist 1602 g.)
 46. Kasus i samiske språk (vist 1588 g.)
 47. Svalbardrein (vist 1580 g.)
 48. Karibu (vist 1523 g.)
 49. Mjølkarrein (vist 1515 g.)
 50. Græne (vist 1492 g.)
 51. Hartvig Philip Rée (vist 1459 g.)
 52. Kaffeost (vist 1455 g.)
 53. Norsk-jødisk historie före 1851 (vist 1420 g.)
 54. Ove Borøchstein (1949–2013) (vist 1418 g.)
 55. Pitesamisk formlære (vist 1414 g.)
 56. Annok Sarri Nordrå (vist 1410 g.)
 57. Pitesamisk språkhistorie (vist 1380 g.)
 58. David Simonsen (vist 1378 g.)
 59. Israel Ruong (vist 1372 g.)
 60. Laila Marie Yrvum (vist 1339 g.)
 61. Filefjell Reinlag (vist 1322 g.)
 62. Göteborgs synagoga (vist 1315 g.)
 63. Herman Fischer (1893–1943) (vist 1306 g.)
 64. Foreningen Progressiv Jødedom i Norge (vist 1298 g.)
 65. Reindrift ved Sørishavet (vist 1296 g.)
 66. Oscar Levertin (vist 1257 g.)
 67. Det portugisarjødiske samfunnet i Altona (vist 1208 g.)
 68. Nils Bakke (vist 1191 g.)
 69. Násavárre (vist 1172 g.)
 70. Duodje (vist 1130 g.)
 71. Halász Ignácz (vist 1120 g.)
 72. Joav Melchior (vist 1105 g.)
 73. Saemiej åålmegebiejjie (vist 1105 g.)
 74. Abraham Baer (vist 1091 g.)
 75. Nuorttasávllo (vist 1077 g.)
 76. Finnguten (vist 1064 g.)
 77. Joseph Solomon Del Medigo (vist 1049 g.)
 78. Grønlandsrein (vist 1035 g.)
 79. Kystreinlav (vist 1023 g.)
 80. Karl Herschel (vist 1007 g.)
 81. Pitesamisk drakttradisjon (vist 995 g.)
 82. Sauost (vist 994 g.)
 83. Lulesamar (vist 972 g.)
 84. Ájtte (vist 956 g.)
 85. Lensmann Jens Nielsen Nærrebø si dagbok (vist 953 g.)
 86. John Savio (vist 941 g.)
 87. Skoltesamiske båtar (vist 909 g.)
 88. Stødi (vist 895 g.)
 89. Sjnjaka (vist 895 g.)
 90. Julius Rée (vist 894 g.)
 91. Frode Fjellheim (vist 888 g.)
 92. Fuossko (vist 888 g.)
 93. Pitesamisk lydlære (vist 871 g.)
 94. Den internasjonale romanidagen (vist 870 g.)
 95. Fjellsamar (vist 869 g.)
 96. Kahal Kados Bet Israel (Hamborg 1652-1842) (vist 866 g.)
 97. Joel Jacob Hirsch (1866–1943) (vist 861 g.)
 98. Lapsk vallhund (vist 857 g.)
 99. Åge Aleksandersen (vist 843 g.)
 100. Reingjelding (vist 824 g.)

ਸੇਵਾ · DUGNAD · צדקה

Alnakka.net blir dreven på frivillig basis. Om du har kunnskapar om musikk- og/eller kulturhistorie, skandinavisk kystkultur, religion/livssyn (inkludert bahá’ítru, buddhisme, islam, jødedom, sikhisme o.a.) eller urfolk og minoritetar (inkl. samar og reisande), og du godtek retningslinjone, så er du velkommen til å laga deg brukarkonto og vara med og skrive.   Les meir ...

Personlige verkty