Emne:Skandinavia

Frå Alnakka.net

Gå til: navigering, søk

tid • stad • skulefag • ymse

SKANDINAVIA • Europa • Afrika • Midtausten • Sentral-Asia • Sør-Asia • Aust-Asia & Oseania • Amerika

Austlandet • Agder • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
Skåne • Götaland • Svealand • Jamtland • Norrland
Grønland • Island • Færøyane • Danmark • Finland

Hamborg/Slesvig-Holsten • Litauen • Latvia • Estland

Skandinavia

Artiklar

2010 07 21 Holt Kirke 137.jpg
Christian Suchow, trulig fødd i 1724 i København, død i Christiania i 1784, er ein norsk-dansk bilthauer (treskjerar). I tida 17511754 arbeidde han i lag med franske og italienske kunstnarar på Moltkes paléAmalienborg i København. Han leverte òg former av støypjarn til Nes Jernverk i Aust-Agder. Ein trur òg han har levert former til deler av støypjarn til Nes Jernverk for ein kakkelomn bestilt av handelsmann Friis i Ålborg. Han tok (handels-) borgarskap som bildehoggar og stolmakar i Christiania i 1765.   Les meir …
Eilef A. Meland.jpg
Eilef A. Meland (f. 12. april 1947 i Haugesund) er ein SV-politikar og samfunnsvitar frå Rogaland fylke. Han vart satt på Stortinget som SV-representant för Rogaland i 1989–1993, og han var medlem av Finanskomitéen frå 1989 til 1997. För tida (2009) er han tilsett ved helse- og sosialfaglig fakultet ved Universitetet i Stavanger.   Les meir …
Håkon Martin Evjenth (18651934) var ein jurist og politikar frå Bodin i Salten. Han vart cand.jur. i 1889 og arbeidde som sakførar i Bodø frå 1894 og som advokat frå 1895. Som politikar verka han som ordførar i vekselvis Bodin kommune og Bodø kommune i fleire periodar. Han var justisminister i Mowinckelregjeringa (192830). Håkon Martin Evjenth dødde i 1934.   Les meir …
C01989 Langholmen (Aure kommune).jpg
Langholmen (D på Langholma) er eit fråflytta fiskevær på ei langstrekt samling av tettliggjande holmar utom Golmøya i Aure kommuneNordmør. Dei første fast busette vi veit om er registrert i kirkjebøkerne frå 1751 og framover, og dei siste fastbuande flytta frå Langholmen i 1970-åra. Været Langholmen, som opprinnelig haurde til Golmå, låg under væreigarar i Kristiansund i hundre år: under Christie-familien frå 1822 til 1910, og under Hans Christian Olaus Aass frå 1910 til 1923, da Langholmen kom på lokale hender.   Les meir …
16672 Loensdal st.jpg
Lønsdal stasjon ligg i Lønsdalen (pitesam. Luonos eller Lunusvág’ge) i Saltdal kommune og er ein jarnbanestasjon mellom Dunderland stasjon og Røkland stasjonNordlandsbanen. Frå stasjonen vart opna torsdag den 1. desember 1947 og fram til Nordlandsbanen vart förlenga fram til Røkland stasjon den 10. desember 1955 var Lønsdal den nordlige endestasjonen för Nordlandsbanen.   Les meir …
20070818-0001-strolling reindeer.jpg
Rein eller reinsdyr (Rangifer tarandus), òg kalla karibu (caribou) i Nord-Amerika, er eit hjortdyr (Cervidae) i ordenen partåa hovdyr (Artiodactyla). Reinen lever i dei nordligaste landområda på jorda og greier seg fint i ekstrem kulde og djup sny. Reinen skil seg frå resten av hjortdyra med at hodyra òg har gevir. Den eurasiske reinen skil seg òg ut med å vara det einaste av hjortdyra som tradisjonelt blir utnytta som husdyr — hovudsaklig blant samar i Skandinavia og Nordvest-Russland så vel som blant fleire urfolk kring Uralfjella og i det nordlige Sibir. Reinen er ein art som først og fremst utmerker seg med det store geviret — både blant bukkar og simlor. Det finst fleire underartar som varierer i størrelse og utbredelse. Hovudtendensen er at dei sørlige underartane er fysisk större enn dei nordlige.   Les meir …
Cladonia rangiferina Graa reinlav.jpg
Reinlav, òg kalla reinmose, er fellesnamnet på fleire olike lavartar i underslekta Cladina av slekta Cladonia. Talluset (plantelekamen) til reinmosen er laust festa til underlaget, og tallushøgda varierer frå ner mot 3 cm og opp mot 15 cm. Reinlaven veks rett frå jordgrunnen og har tilpassa seg ekstrem temperaturvariasjon. Nån av reinlavslaga veks i store mengder i skog, fjell og tundra på den nordlige halvkula. Om vinteren er reinlav hovudnæringa til reinen, som dekkjer opp til 90 % av næringsbehovet sitt med reinlav. Andre bruksområde för reinlaven inkluderer tetting av hus (særlig laven kvitkrull) og, særlig i nyare tid, dekorasjon.   Les meir …
7236 Romsdalsmuseet.jpg
Romsdalsmuseet vart grunnlagt av Peter Tønder Solemdal i 1912 som Romsdal Bygdemuseum og er eitt av de største distriktsmusea i Norge. Den første bygninga vart innkjøpt i 1914. Museet har eit bibliotek og fleire fotosamlingar, og det huser Romsdalsarkivet òg. Friluftsmuseet på Reknes i Molde vart opna i 1928 og har kring 40 bygningar frå Molde og Romsdal. Museet er ein park og består av fleire tun der folk kan sjå bygningar frå 1600-talet og opp til 1900-talet.   Les meir …
10327 Semska-Stodi naturreservat.jpg
Semska–Stødi naturreservat i Saltdal kommune er eit våtmarksområde på høgfjellsplatået på Saltfjellet. Området, som vart verna i 1976, er på kring 13 km² og blir avgrensa av Stødi i sør, Semska i nord og jarnbanelina og E6 i vest.   Les meir …
Ganander Grammatica Lapponica (1743).png
Tornesamisk eller karesuandosamisk er ei samisk dialektgruppe som oftast blir rekna til nordsamisk språk. Tornesamisk er den sørvestligaste av dei nordsamiske hovuddialektane og blir snakka i deler av Finland, lengst nord i Sverige og blant markasamane i Nord-Norge frå Ballangen kommune i Ofoten til Nordreisa kommune i Nord-Troms. Tornesamisk låg til grunn för Grammatica Lapponica (1743) av Henrik Johansson Ganander.   Les meir …

Populære sidor

 1. Kristiansund kommune (vist 44173 g.)
 2. Pitesamisk (vist 29943 g.)
 3. Island (vist 15731 g.)
 4. Rein (vist 15387 g.)
 5. Geitbåt (vist 13764 g.)
 6. Fuglsnes (vist 13384 g.)
 7. Austrått (vist 9827 g.)
 8. Romsdaling (vist 9777 g.)
 9. Langholmen (Aure kommune) (vist 9346 g.)
 10. Herjeådalen (vist 9020 g.)
 11. Trondheim kommune (vist 8416 g.)
 12. Jødar (vist 7760 g.)
 13. Pitesamisk–lulesamisk–norsk ordliste (vist 7305 g.)
 14. Den helige Birgittas kapell (Tustna) (vist 7073 g.)
 15. Stavkirkje (vist 7030 g.)
 16. Synagogen i Bergstien i Oslo (vist 6782 g.)
 17. Nordmør (vist 6756 g.)
 18. Midt-Norge (vist 5865 g.)
 19. Synagogen i Arkitekt Christies gate i Trondheim (vist 5348 g.)
 20. Samar (vist 5166 g.)
 21. Edøy gamle kirkje (vist 5063 g.)
 22. Lappgeit (vist 5039 g.)
 23. Runebomme (vist 4987 g.)
 24. Grip (vist 4810 g.)
 25. Pitesamar (vist 4736 g.)
 26. Norge (vist 4704 g.)
 27. Adolph de Lemos (1848–1900) (vist 4685 g.)
 28. Central Jam-e-Mosque, World Islamic Mission (vist 4681 g.)
 29. Grå trøndersau (vist 4644 g.)
 30. Skogssamar (vist 4555 g.)
 31. Bussruta Aure–Trondheim (vist 4399 g.)
 32. Hals (Tustna) (vist 4318 g.)
 33. «En seiltur til Lofoten» (1930) (vist 4207 g.)
 34. Ivar Høyem (vist 3894 g.)
 35. Lycksele kommun (vist 3866 g.)
 36. Nordmøring (vist 3605 g.)
 37. Reinost (vist 3576 g.)
 38. Johannes Berven (vist 3547 g.)
 39. Aasmund Olavsson Vinje (vist 3523 g.)
 40. Törrfisk (vist 3459 g.)
 41. Ephraim Wolff Koritzinsky (1883–1942) (vist 3454 g.)
 42. Bacalao (vist 3370 g.)
 43. Moster gamle kirkje (vist 3327 g.)
 44. Buvvda (vist 3314 g.)
 45. Bleikvassli Gruber (vist 3185 g.)
 46. Islandshøns (vist 3172 g.)
 47. Thomas Tellefsen (vist 3094 g.)
 48. Fylke i Norge (vist 2959 g.)
 49. Peter Christen Asbjørnsen (vist 2896 g.)
 50. Jønnbrød (vist 2890 g.)
 51. Hovenspringa’rn (vist 2878 g.)
 52. Fosen (vist 2832 g.)
 53. Det jødiske samfunnet i Kristiansund (vist 2831 g.)
 54. Universitetet i Nordland (vist 2806 g.)
 55. Reindrift (vist 2806 g.)
 56. Hemne kommune (vist 2799 g.)
 57. Isak Saba: «Same soga laula» (vist 2798 g.)
 58. Fartein Valen (vist 2794 g.)
 59. Edvard Langset (vist 2734 g.)
 60. Gløshaug kirkje (vist 2705 g.)
 61. Hurtigruta (vist 2687 g.)
 62. Gol stavkirkje (vist 2576 g.)
 63. Blandaball (vist 2573 g.)
 64. Lulesamisk (vist 2570 g.)
 65. Ole Andreas Lindeman (vist 2570 g.)
 66. Fritz Loyt Johnsen (vist 2558 g.)
 67. Oluf Rygh: Norske Gaardnavne (vist 2532 g.)
 68. Kvitkrull (vist 2529 g.)
 69. Innersetra på Tustna (vist 2514 g.)
 70. Moritz Rabinowitz (vist 2508 g.)
 71. Frøya kommune (vist 2492 g.)
 72. Aure kommune (vist 2492 g.)
 73. Grindverk (vist 2490 g.)
 74. Peder Clauſſøn: «Beſkriffuelſe om Siøfinnerne i beſynderlighed» (vist 2469 g.)
 75. «Skuldelev 2» (vist 2468 g.)
 76. Aure kirkje (vist 2422 g.)
 77. Reinlav (vist 2401 g.)
 78. Kåte (vist 2352 g.)
 79. Alstadhaug kirkje (vist 2334 g.)
 80. Henrik Wergeland (vist 2325 g.)

Alnakka.net blir dreven på frivillig basis. Om du har kunnskapar om musikk- og/eller kulturhistorie, skandinavisk kystkultur, religion/livssyn (inkludert bahá’ítru, buddhisme, islam, jødedom, sikhisme o.a.) eller urfolk og minoritetar (inkl. samar og reisande), og du godtek retningslinjone, så er du velkommen til å laga deg brukarkonto og vara med og skrive.   Les meir ...
Personlige verkty