Skilnad mellom versjonar av «Daglig bøn i bahá'ítrua»

Frå Alnakka.net
Hopp til navigering Hopp til søk
(Oppretta sida med «{{Bahá'í}} <onlyinclude>Bahá'íar må, i følgje Bahá'u'lláh, seie minst éi {{utav}} {{tri}} op{{in}}berr{{ade}} '''Daglig bøn i bahá'ítrua|obligatoriske…»)
 
(Ingen skilnad)

Siste versjonen frå 27. mars 2020 kl. 01:14

Bahá'ítru
125px
Personar
Ali Muhammad Shirazi
(«Báb»)

Bahá’u’lláh
Abdu’l-Bahá
Shoghi Effendi
Skrifter
Kitáb-i-Aqdas
Kitáb-i-Iqan
Livsførsel
kalender
fastemånaden
daglig bøn
huqu’u’llah (religiøs skatt)
syn på rusmiddel
paktsbrytarar
(bannlyste)
ekteskap
gravferd
Helige plassar
Qiblih
Haifa - Shiraz
Baghdad
gudshus
Andre retningar
babisme - ortodoksi

Bahá'íar må, i følgje Bahá'u'lláh, seie minst éi av tre openberra obligatoriske bøner (salāt på arabisk).

Mal:Innhald venstre

Historie

I boka Kitáb-i-Aqdas pålegg Bahá’u’lláh bahá’íloven om ei obligatorisk daglig bøn som blir Mal:Lesæ av kvar bahá’í åleine. I Kitáb-i-Aqdas skriv han òg at den obligatoriske bøna fanst nerMal:Skrivæ på ein anna tavle. Tavla som inneheldt den her obligatoriske bøna vart ikkje friMal:Gjevæ til bahá’íane i Bahá’u’lláh sine dagar, og den her bøna vart utbytt med tre obligatoriske bøner av Bahá’u’lláh. Etter at Bahá’u’lláh dødde, vart teksten ått den opprinnelige bøna Mal:Tekin av Mírzá Muhammad `Alí.

Novarande obligatoriske bøner

Det finst tre obligatoriske bønealternativ, og bahá’íar må utføre eitt av dem kvar dag.

Kort obligatorisk bøn

Det kortaste av dei tre obligatoriske bønealternativa må lesast éin gong mellom midt på dagen og solnedgang.

Eg ber vitnesbyrd, o min Gud, på at Du har skapt meg för å kjenne Deg og tilbe Deg. Eg vitnar, her og no — om mi maktesløyse og Di makt; om min fattigdom og Din rikdom. Det finst ingen annan Gud enn Deg; Hjelparen i fare, den Sjølv-Oppberande.” (Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations by Bahá'u'lláh, p. 313 [1])

Mal:MEllomlang obligatorisk bøn

Den mellomlange obligatoriske bøna må seiast tre gonger i løpet av dagen:

 1. Ein gong mellom soloppgang og midt på dagen;
 2. ein gong mellom midt på dagen og solnergang; og
 3. ein gong mellom solnergang og Mal:Tvo timar etter solnergang.

Teksten til den mellomlange obligatoriske bøna finst her.

Lang obligatorisk bøn

Den lange obligatoriske bøna kan lesast kva tid som helst i løpet av dagen. Teksten til den lange obligatoriske bøna finst her.

Lovar om obligatorisk bøn

Det finst ei rekkje lovar og skikkar i Mal:Förbindelse med dei obligatoriske bønene — om kossen ein les den obligatoriske bøna, om kva tid bahá’íar er fritekne frå bønekravet, og om kva bahá’íar skal gjera om dei går glipp av ei obligatorisk bøn.

Praksis i Mal:Förbindelse med obligatorisk bøn

Det finst visse praksisar som er pålagt i Mal:Förbindelse med lesinga av dei obligatoriske bønene. Dei inkluderer:

 • Ablusjonar, som består av vasking av henderne og ansiktet, må gjerast före den obligatoriske bøna.
 • Om vatn ikkje er tilgjengelig, eller om vatnet som finst tilgjengelig vil vara skadelig for ansiktet eller henderne, les ein verset “I Guds Namn, den Reinaste, den Reinaste” fem gonger.
 • Bøna må seiast åleine.
 • Når ein les bøna, må ein vara vendt i retning Qiblih, som er Bahá’u’lláh-mausoleet ved Haifa i det nordlige Israel.
 • Det er best om ein står oppreist og bed den obligatoriske bøna med audmjukt og ærbødig sinn.

Unntak frå kravet om obligatorisk bøn

 • Born under 15 år treng ikkje seie de obligatoriske bønene.
 • Sjuke treng ikkje å utføre pliktene i förbindelse med obligatorisk bøn.
 • De som er over 70 treng ikkje seie de obligatoriske bønene.
 • Kvinnor som menstruerer er fritekne frå å seie de obligatoriske bønene. I staden bør de utføre ablusjonane og ta opp att verset “Ære vere Gud, Herren av Glorie og Skjønheit” 95 gonger.
 • Reisande som ikkje kan finne ein trygg stad å seie bøna si er ikkje pålagt å seie de obligatoriske bønene.

Kompensasjonsrituale

 • Den som har gått glipp av éi eller fleire obligatoriske bøner kan gjera ein enkel prostrasjon (lene panna mot ei kva som helst rein overflate) i staden for kvar osagt obligatorisk bøn. Prostrasjonane skal utførast medan ein les verset “Ære vere Gud, Herren av Makt og Majestet, av Nåde og Rikdomsgåvor.” Etter prostrasjonane les ein verset “Ære vere Gud, Herren over rika på jorda og i himmelen” 18 gonger medan ein sit med kryssa bein.

Kjeldor

 • Bahá’u’lláh [1873] (1992): The Kitáb-i-Aqdas : The Most Holy Book. Wilmette, Illinois, USA : Bahá'í Publishing Trust. ISBN 0853989990.

Pekarar


GNU-logoen This article is based entirely or in part on the article Obligatory Bahá'í prayers from the English Wikipedia. It may be copied, distributed and/or modified according to the conditions of the GNU Free Documentation License.